پروژه گیم لجند آو لرنینگز (آمریکا) – 1395 الی 1396

مشتری

Vadim Polikov

خدمات

طراحی 5 بازی تحت وب

طراحی گیم

همکاری ما با مجموعه Legends of Learning در اسفند 95 (که آن زمان استارتاپی در واشنگتن بودند) با طراحی یک بازی برای موضوع درسی اتمها و مولکولها در کتاب شیمی مقطع ابتدایی آغاز گردید. 

پس از موفق بودن این بازی در بین بازی های طراحی شده، امکان همکاری بیشتر میسر گردیده و 4 بازی دیگر در زمینه های مختلف درسی برای این مجموعه طراحی گردید.

 

سرانجام پس از یکسال و نیم همکاری با این مجموعه، بعلت علاقه بیشتر به سولوشنهای تحت وب، با این مجموعه قطع همکاری کردیم.

مراحل پروژه

در ابتدای هر پروژه، ابتدا موضوعات درسی به صورت کامل تحلیل می شد. سپس چند سناریو بهمراه فضاسازی های پیشنهادی تعریف و مورد نظرسنجی قرار میگرفت و نهایتا سناریو و فضای طراحی انتخاب وارد فاز دیزاین میشد. همزمان کدینگ بازی در موتور قدرتمند UNITY انجام میشد. بازی تحویل کارفرما شده و پس چندین تست اولیه فنی و تست معلمان و کارشناسان، مورد نقد قرار میگرفت و پس از اصلاحات احتمالی، وارد فاز پیاده سازی قرار گرفته و توسط کودکان و نوجوانان (به اقتضای بازی و رده سنی) مورد بازی قرار میگرفت.